สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
OFFICE OF THE PERMANENT SECRETARY FOR DEFENCE
DocumentID[1096], CourseID[], UserID[65], NodeAliasPath[/Course/med-elearning/Main-Med1]
ลงทะเบียนเรียน
โครงการให้ความรู้หลังตรวจสุขภาพแบบออนไลน์
 • ผู้สอน
  พ.อ.หญิง ลัดดาวัลย์ ดาราศร
 • ระยะเวลารวม
 • วันที่เปิดเรียน
  27/6/2565 1:00:00
ลงทะเบียนเรียน

 • 10 ท่า...ท.ทหารฟิตหุ่น เรียน
 • เคล็ดลับ"สัดส่วนอาหารดี" เรียน
 • เคล็ดลับปรับตัวในสังคมอาร์มมี่ เรียน
 • ตรวจสุขภาพ...เช็คความสตรอง เรียน
 • ทหารสมาร์ท....พิฆาตน้ำเมา เรียน
 • ปอดไร้ควัน...ทหารทำได้ เรียน
 • เนื้อหาประกอบ clip 10 ท่า...ท ทหารฟิตหุ่น เรียน
 • เนื้อหาประกอบ clip เคล็ดลับ"สัดส่วนอาหารดี" เรียน
 • เนื้อหาประกอบ clip เคล็ดลับปรับตัวในสังคมอาร์มมี่ เรียน
 • เนื้อหาประกอบ clip ตรวจสุขภาพเช็คความสตรอง เรียน
 • เนื้อหาประกอบ clip ทหารสมาร์ท....พิฆาตน้ำเมา เรียน
 • เนื้อหาประกอบ clip ปอดไร้ควัน...ทหารทำได้ เรียน