สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
OFFICE OF THE PERMANENT SECRETARY FOR DEFENCE
DocumentID[1097], CourseID[], UserID[65], NodeAliasPath[/Course/med-elearning/Main-med2]
ลงทะเบียนเรียน
โครงการสุขภาพออกแบบได้
 • ผู้สอน
  พ.อ.หญิง ลัดดาวัลย์ ดาราศร
 • ระยะเวลารวม
 • วันที่เปิดเรียน
  25/7/2565 1:00:00
ลงทะเบียนเรียน

 • เพชฌฆาตคลายเครียด เรียน
 • เมนูลดโรค เรียน
 • ทหารสมาร์ท...พิฆาตน้ำเมา เรียน
 • ปอดไร้ควัน...ทหารทำได้ เรียน
 • พุงสลายสไตล์"ทหารไทย" เรียน
 • เนื้อหาประกอบ clip เพชฌฆาตคลายเครียด เรียน
 • เนื้อหาประกอบ clip เมนูลดโรค เรียน
 • เนื้อหาประกอบ clip ทหารสมาร์ท....พิฆาตน้ำเมา เรียน
 • เนื้อหาประกอบ clip ปอดไร้ควัน...ทหารทำได้ เรียน
 • เนื้อหาประกอบ clip พุงสลายสไตล์"ทหารไทย" เรียน